Att välja preventivmedel är inte alltid helt lätt. Nu för tiden finns det ett stort utbud av preventivmedel att välja mellan. Det är naturligtvis bra att det finns alternativ men det betyder också att man måste göra ett aktivt beslut om vilket av dem man vill använda sig av. För att kunna ta ett bra beslut gäller det att man är väl informerad om de olika alternativens för- och nackdelar. Även efter att man har gjort sitt val kan det hända att man tvingas omvärdera- vissa preventivmedel funkar nämligen olika bra eller dåligt för olika personer. Det är aldrig garanterat att en viss sorts preventivmedel kommer att fungera för just en själv.

De olika valmöjligheterna

Kondom- ett klassisk preventivmedel som funnits länge och är väl beprövat. Ger ingen fysisk påverkan och kräver heller ingen planering för att kunna användas. Kondomen är det mest optimala preventivmedlet då det även skyddar mot smittsamma könssjukdomar.

P- piller- även detta preventivmedel har funnits länge. Har en hög säkerhet och fungerar jättebra för vissa medan andra blir påverkade av hormonerna i preparatet och kan känna sig nedstämda och riskerar att gå upp i vikt.

Spiral- detta preventivmedel finns i två olika varianter, koppar- eller hormonspiral. Dessa preventivmedel kan användas i 3- 5 år utan att man behöver tänka på dem. Dessutom innehåller de inga eller mindre hormoner än många andra preventivmedel.

P- spruta- Detta preventivmedel består av en spruta med hormoner som man behöver fylla på var tredje månad. I perioden mellan sprutorna behöver man alltså inte tänka på att ta något preventivmedel. Sprutan kan man få på en vårdcentral eller en barnmorskemottagning.

P- ring- Detta är ett mer permanent preventivmedel som man sköter själv. P- ringen sitter på plats under tre veckor och sedan är man utan under en vecka innan man påbörjar en ny behandlingscykel. Men detta är egentligen den enda skötsel som krävs för p- ringen.

Säkert sex

Oavsett vilket preventivmedel man väljer att använda sig av så är det viktigt att ge det tid, med hormonpreventivmedel blir det en rubbning i kroppen och det tar några månader innan kroppen vant sig. Var noggrann med att sköta preventivmedlet i enlighet med instruktionerna och vara uppmärksam på sin egen kropp och hur den reagerar. Tänk också på att kondom är det enda preventivmedel som skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar. Vill man därför vara extra säker kan det vara en god idé att använda kondom även om man också har ett annat preventivmedel- speciellt vid tillfälliga sexuella kontakter. Man ska alltid se till att vara säker.